Regler

§ 01- Affald
Der vil være skraldespande/ så ryd op efter dig selv, husk vi har alle del i, så vi kan låne/leje lokalerne igen.

§ 02 – El-apparter:
Det er ikke tilladt at bruge andre eksterne strømslugende apparater, som toastmaskiner, brødristere, kaffemaskiner.

§ 03- Rygning:
Rygning er ikke tilladt inde i lokalerne, dette foregår udenfor.

§ 04 – Alkohol:
Alkohol kan nydes under ansvar. Påvirkede personer, der er til gene for andre, vil blive bortvist.

§ 05 – Euforiserende stoffer:
Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage euforiserende stoffer og overtrædelse medfører bortvisning.

§ 06 – Din computer:
Hvad der ligger på din medbragte Pc, er dit eget ansvar, arrangører kan ikke stilles til ansvar for hvad du har på din Pc af ulovlig software, musik eller film. der ydes ikke større support ved nedbrud eller ikke korrekt opsat computer (software) til lan-party.

§ 07 – Copyright:
Al udveksling/distribution af illegalt materiale er forbudt, Der må derfor ikke deles, afspilles eller på anden måde spredes illegalt materiale ved vore party’s – Vi ser meget skarpt på denne regel!! Boneloose fralægger sig ethvert ansvar for alt ulovligt materiale, som deltagerne har medbragt, evt. deler (bevist såvel som ubevist).

§ 08 – Musik:
Det er ikke tilladt at have eksterne forstærkere og store højtalere medbragt til lanparty, hvis du ønsker at høre lyd fra din Pc, skal det være igennem hovedlyttebøffer

§ 09 – Elektronisk terrorisme:
Al form for hacking, spoofing, spamming eller anden ballade for at genere andre deltagere. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning!

§ 10 – Strømnedbrud:
Hvis et evt. strømnedbrud er forsaget af at en deltager har medbragt defekt udstyr, tilslutter ekstern el-udstyr eller hælder væske i en maskine der udløser fejlstrømsrelæet eller afbryder sikringer. Vil dette medføre fremtidig udelukkelse

§ 11 – Hærværk & Tyveri:
Hærværk og tyveri medfører politi anmeldelse til lokale Politi og bortvisning. Boneloose kan ikke stilles ansvarlig for tab/skade på deltagernes materiel.

§ 12 – Penge:
Boneloose refunderer ikke penge for betalte pladser

§ 13 – Overtrædelse:
En overtrædelse af disse regler kan og vil resultere i øjeblikkelig bortvisning.

§ 14 – Erstatningskrav:
Der kan ikke rejses erstatningskrav mod Boneloose eller crew for person- eller materielle skader..

§ 15 – Tilpasning:
Boneloose forbeholder sig retten til at tilpasse reglerne, præmier, sted, m.m. på ethvert